Reveal For Aflatoxin (8015)


Reveal For Aflatoxin (8015)

Intended Use


Reveal® for Aflatoxin เป็นชุดทดสอบชนิดแผ่นทดสอบ (Lateral flow immunochromatographic assay) ที่ให้ผลทดสอบรวดเร็ว สามารถใช้ทดสอบหาสารพิษอฟลาทอกซินแบบคัดกรองในตัวอย่าง ข้าวโพด, โปรตีนข้าวโพด (corn gluten meal), แป้งข้าวโพด (corn meal), ข้าวโพดผสมถั่ว (corn/soy blend), เมล็ดฝ้าย (cottonseed), กากเมล็ดฝ้าย (cottonseed meal), เมล็ดข้าวโพดบดที่เอาเปลือกและเจิร์มออก (hominy), ข้าวฟ่าง (milo), ถั่วลิสง (peanuts), ข้าวโพดคั่ว (popcorn), ข้าว (rice), กากถั่ว (soy meal) และ ข้าวสาลี (wheat)

จุดเด่นและประโยชน์ของชุดทดสอบ

 • ใช้งานง่าย 
 • ไม่ต้องใช้เครื่องอ่าน
 • ให้ผลที่รวดเร็วและแม่นยำ (แบบคัดกรอง)


คุณลักษณะของชุดทดสอบ

 • Sensitivity: 20 ppb
 • ระยะเวลาในการทดสอบ (ไม่รวมขั้นตอนการสกัดตัวอย่าง): 3 นาที
 • Antibody cross-reactivity: Total aflatoxins (B1,B2,G1,G2)
 • จำนวนทดสอบ: 25
 • ได้รับการรับรองจาก: USDA/GIPSA 2012-001, 002, 003 และ 004


การอ่านผลProduct Specifications

 • Sensitivity: 20 ppb
 • Testing time: 3นาที
 • Antibody cross-reactivity: Total aflatoxins (B1, B2, G1, G2)
 • Storage: อุณหภูมิห้อง (18–30°C)
 • Tests per kit: 25 ตัวอย่าง
 • Approvals: USDA/GIPSA 2012-001, 002, 003 and 004

Related Products