AccuPoint Advanced


AccuPoint Advanced

Intended Use


AccuPoint® Advanced

AccuPoint® Advanced Sanitation เป็นระบบการทวนสอบการทำความสะอาดโดยใช้เครื่องอ่าน ATP ที่มีความแม่นยำสามารถตรวจสอบค่า ATP จากการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิวหรือน้ำล้างไลน์การผลิต ก้านเก็บตัวอย่างมีทั้งหมด 3 แบบให้เลือกใช้ให้เหมาะสม สำหรับเก็บตัวอย่างบนพื้นผิว, เก็บตัวอย่างน้ำ และเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่จำกัด (เช่น ท่อขนาดเล็ก หรือหัวจ่าย)

AccuPoint® Advanced เป็นระบบการทวนสอบความสะอาดที่ได้รับการรับรองจาก APAC Research Institute เพื่อทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจว่าผลที่ได้มีความสอดคล้องและมีความน่าเชื่อถือเพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมการประเมินประสิทธิภาพสุขอนามัยในโรงงานผลิตอาหาร นอกจากนี้การรับรองได้เป็นไปตามการศึกษาล่าสุดที่ทำขึ้นโดยสถาบัน NFS International ที่แสดงให้เห็นว่า AccuPoint Advanced มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบทวนสอบความสะอาดอื่นๆ


ก้านเก็บตัวอย่าง AccuPoint Advanced:
ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและการอ่านผล

 • อยู่ในรูปแบบของน้ำ (Liquid-stable chemistry)
 • ทำให้เกิดปฎิกิริยาที่สอดคล้องกันทำให้ผลทดสอบมีความน่าเชื่อถือ
 • สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 2 สัปดาห์ (อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส)
 • ปลายก้านเก็บตัวอย่าง(จดสิทธิบัตร) ออกแบบให้มีลักษณะแบนราบสามารถทำลายชั้นไบโอฟิล์มและเพิ่มพื้นที่สัมผัส
 • ปลายก้านเก็บตัวอย่างออกแบบให้มีสีต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
 • สามารถใช้มือข้างเดียวในการเก็บตัวอย่างและกดก้านเก็บตัวอย่างเพื่อเริ่มปฎิกิริยาภายในหลอด

เครื่อง AccuPoint Advanced:
รวดเร็ว แม่นยำ และใช้งานง่าย

 • อ่านผลได้รวดเร็ว (น้อยกว่า 20 วินาที)
 • จอแสดงภาพสี
 • มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ RFID
 • ช่วยลดระยะเวลาในการทดสอบ
 • เพิ่มความแม่นยำในการทดสอบ

โปรแกรม AccuPoint Advanced Data Manager: 

 • สามารถอัพเกรดเครื่องอ่านได้ด้วยตัวเองผ่านโปรแกรม AccuPoint Advanced Data Manager
 • บันทึกและติดตามผลการทดสอบ
 • สามารถสร้างรายงานการทดสอบได้
 • เก็บผลการทดสอบไว้สำหรับการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
 • ช่วยระบุแนวโน้มและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • ช่วยจัดการแผนการทดสอบ


Order Details

Product #

Product Description

9903

AccuPoint Advanced Sanitation Verification System

9902RFID

AccuPoint Advanced Sanitation Verification System with RFID

9907

AccuPoint Advanced Sampler, Access (100 samplers)

9907S

AccuPoint Advanced Sampler, Access (25 samplers)

9905

AccuPoint Advanced Sampler, Surface (100 samplers)

9906

AccuPoint Advanced Sampler, Water (100 samplers)

9603

AccuPoint Advanced RFID Signs w/Embedded Tags

9908

ATP Positive controls

Related Products